ms.arch. VLADIMIR LOVRIĆ

President of the Organization Committee
Association Ekokult+, Eko kuća magazine

ms.arch. VLADIMIR LOVRIĆ

President of the Organization Committee
Association Ekokult+, Eko kuća magazine
facebook-icon linkedin-icon
+381 63 8744 318
studio@vladimirlovric.com

Biography

Mr Vladimir Lovrić, dipl. inženjer arhitekture, jedan je od utemeljivača principa i koncepta projektovanja energetski efikasnih objekata i primene pasivnih solarnih sistema za zagrevanje prostora. Autor velikog broja arhitektonskih objekata javnog i rezidencijalnog karaktera u zemlji i inostranstvu, za koje po pravilu radi i projekte enterijera, mobilijara i dizajn upotrebnih predmeta za javne, poslovne i rezidencijalne objekte. Autor je enterijera i industrijskog dizajna za poznate domaće i svetske brendove.

Aktivni je učesnik izrade naučnih projekata i programa za primenu i korišćenje sunčeve energije koji su bili jugoslovenskog i svetskog karaktera. Zajedno sa Prof. dr Brankom Lalovićem i Centrom za sunčevu energiju Instituta za nuklearne nauke u Vinči postavio je i razvio principe i koncept projektovanja energetski efikasnih objekata i primene pasivnih solarnih sistema za zagrevanje prostora.

Autor je idejnog arhitektonsko-urbanističkog projekta prvog eksperimentalnog solarnog naselja na prostorima bivše Jugoslavije koji je bio deo naučno istraživačkog projekta primene i korišćenja sunčeve energije u arhitekturu u kome su učestvovali svi arhitektonski, građevinski i mašinski fakulteti, a čiji je nosilac bila Savezna vlada Jugoslavije. Zbog rata na prostorima bivše Jugoslavije projekat je obustavljen. Smatra se jednim od utemeljivača primene solarne energije u arhitekturi na svetskom nivou sa velikim brojem objekata realizovanih širom bivše Jugoslavije i sveta – SAD, Kanada, Izrael, Sirija, Australija, Švedska, Mađarska.

Rana opredeljenost za solarnu opciju, sa samog početka solarnog pokreta u svetu i posvećenost ekološkim principima u dizajniranju objekata i građenju u skladu sa prirodom, doprineli su da 1990. godine, osnuje ARHISOLAR doo, prvo jugoslovensko preduzeće za solarnu i bioklimatsku arhitekturu.

Učestvovao u naučnim projektima u oblasti korišćenja sunčeve energije u arhitekturi i urbanizmu koji su bili svetskog karaktera, a u okviru istraživačkih programa UN-a i UNESKO-a, SOLARNA PRIMENA I ENERGETSKA EFIKASNOST U URBANISTIČKOM PLANIRANJU I PROJEKTOVANJU ZGRADA, kao i velikom broju svetskih, evropskih, međunarodnih i domaćih kongresa i simpozijuma. Bavi se publicističkim radom (objavljen veliki broj tekstova i priloga u stručnim časopisima, koautor specijalnog izdanja “Solarnih kuća”,…), i pedagoškim radom (mentor većem broju diplomaca fakulteta i učenika srednjih škola koji su za svoje diplomske radove dobili Oktobarske nagrade grada Beograda).

Poseduje sve licence za projektovanje koje omogućavaju projektovanje svih vidova arhitektonskih, urbanističkih i energetki efikasnih objekata.

Za svoj rad do sada više puta pohvaljivan i nagrađivan. Dobitnik VELIKE NAGRADE SRBIJE ZA PRIMENJENU UMETNOST I DIZAJN ZA 2010. GODINU, autorski koncept i organizaciju i realizaciju izložbe sa pratećim programom PORTRETI ARHITEKATA, retrospektivne izložbe arhitektonske sekcije ULUPUDS-a 1953-2010, nosilac GODIŠNJE NAGRADE ZA DIZAJN za ostvarenje u privredi Beograda za 1987. i 2001.
Jedan od poslednjih realizovanih projekata arhitekte Lovrića je „Nulta kuća“ u Novom Sadu, koja koristi sunčevu energiju pomoću fotonaponskih panela za proizvodnju struje.