RADIONICE – 1 i 2 STANDARD

Prijava za: RADIONICE standard

REGULARNA CENA: 45€  30€ ………………………………………………………………………………………………………………………..
* ograničen broj mesta
rok uplate 06.10.2017.

RADIONICA 1 - STANDARD 7. i 8. OKT.
RADIONICA 2 - STANDARD 7. i 8. OKT.

Kontakt osoba:
Tijana Janković, PR menadžer
mail: tijana.j@ekokucamagazin.com
tel: +381 11 2175 978
mob: +381 63 8914 030

Shares