RADIONICE – 1 i 2 studenti

Prijava za: RADIONICE studenti

REGULARNA CENA: 30€  20€ ………………………………………………………………………………………………………………………..
* ograničen broj mesta
rok uplate 06.10.2017.

RADIONICA 1 – STUDENTI 7. i 8. OKT.
RADIONICA 2 – STUDENTI 7. i 8. OKT.

Kontakt osobe:
Tijana Janković, PR menadžer
mail: tijana.j@ekokucamagazin.com
tel: +381 11 2175 978
mob: +381 63 8914 030

Shares