VESTI

PREDAVANJA

Vodeći stručnjaci i svetski priznati predavači, arhitekti i projektanti na Kongresu predstavljaju svoje najnovije projekte iz oblasti održive arhitekture i energetske efikasnosti, zelene gradnje i upotrebe ekoloških savremenih tehnologija i materijala.

RADIONICE

Radionice vode i moderiraju poznati arhitekti i eksperti za savremene i tradicionalne načine gradnje objekata. Biće održane četiri radionice, dve u Muzeju Jugoslovenske Kinoteke, a dve u magacinu Macura.
Shares